Experian Polska

Experian Polska łączy biegłość analityczną i zaawansowane oprogramowanie, by zapewnić prawdziwie holistyczne rozwiązanie polskiej branży kredytowej. Oparliśmy nasz biznes na prostym założeniu, że sukces komercyjny to dziś jak największe zbliżenie do klientów. Im bardziej organizacji rozumie swoich klientów, tym bardziej potrafi reagować na ich indywidualne potrzeby i warunki.

Nasza fachowość opiera się na na rozwijanych przez nas umiejętnościach, które pozwalają inaczej spojrzeć na informacje i wykorzystać je w każdym wymiarze relacji z klientem. Nasza kreatywność wyraża się w sposobie, w jaki wspieramy naszych klientów, poprzez tworzenie rozwiązań informatycznych, które przybliżają ich do ich własnych konsumentów.

Więcej informacji

Decision Analytics

Experian dostarcza rozwiązania analityczne oraz specjalistyczne rozwiązania produktowe, aby wspomóc Organizacje zarówno w przyspieszeniu procesów decyzyjnych jak i zwiększeniu ich jakości.

Usługi dla procesów kredytowych

Usługi dla procesów kredytowych

Wspieranie Organizacji w procesach decyzyjnych obejmujących ocenę ryzyka kredytowego oraz analizę potencjalnych korzyści przy produktach kredytowych dla sektora detalicznego i korporacyjnego.

Experian Polska
Metropolitan Complex
Plac  Pilsudskiego 3
00-078 Warsaw
Poland
Tel +48 22 449 0119