Niniejsza Polityka

Niniejsza polityka

Poważnie traktujemy prywatność naszych kontrahentów. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat pozyskiwanych przez nas danych osobowych w trakcie przeglądania naszej strony internetowej oraz sposobu ich wykorzystania.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem. Aby ułatwić czytanie, tekst został podzielony na krótsze partie oraz kilka dłuższych części. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnej części, należy kliknąć łącze „DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ” na końcu każdego podsumowania.

Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe na tej stronie internetowej oraz informacje dotyczące komunikatów marketingowych firmy.

Przetwarzamy także dane osobowe za pomocą produktów i usług oferowanych klientom. Więcej informacji na temat naszych produktów i usług można znaleźć na stronie internetowej. Polityka prywatności nie obejmuje treści związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów biznesowych firmy Experian.

Niniejsza informacja o prywatności powinna być czytana w połączeniu z ewentualną dodatkową informacją dotyczącą prywatności, która może być wydawana w niektórych przypadkach podczas przetwarzania danych konkretnej osoby. Ma to na celu udostępnienie pełnej informacji osobie zainteresowanej na temat przypadków, kiedy jej dane są wykorzystywane. Niniejsza informacja o prywatności działa w połączeniu z innymi informacjami i nie ma na celu zastąpienia ich.

POWIĄZANIA Z PODMIOTAMI TRZECIMI

Strona internetowa zawiera łącza do stron zewnętrznych, wtyczki oraz aplikacje. Kliknięcie łącza lub pozwolenie na połączenie może skutkować pozyskaniem lub przesłaniem danych osobowych podmiotom trzecim. Nie mamy kontroli nad stronami podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Po przejściu na inne strony, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną na nich informacją o prywatności.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „Experian” odnosi się do Experian Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000600036, adres Plac Marsz

Józefa Piłsudskiego 300-078, Warszawa, Polska.

Firma Experian jest częścią grupy podmiotów, których spółka matka jest notowana na Giełdzie Londyńskiej (London Stock Exchange EXPN) jako Experian plc. Siedziba główna Grupy Experian mieści się w Dublinie, w Irlandii, natomiast siedziby operacyjne w Costa Mesa, w Kalifornii oraz w Nottingham, w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat grupy Experian można znaleźć na naszej stronie internetowej www.experianplc.com.

Experian odpowiada za przetwarzanie danych osobowych podanych na stronie internetowej www.experian.pl.

Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres dpo.cee@experian.com.

Aby zaoferować najlepsze możliwe rozwiązania osobom, które z nami współpracują (na stronie internetowej lub za pomocą innych kanałów) oraz korzystają z naszych produktów i usług, musimy pozyskać określone dane osobowe.

Pozyskujemy dane poprzez:

 • Formularze kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej w celu uzyskania informacji o naszych produktach/usługach. W tych przypadkach pozyskiwane jest między innymi imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu. Podanie tych informacji jest dobrowolne.
 • Wiadomości e-mail wysyłane na adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych. Przetwarzamy informacje takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie tych informacji jest dobrowolne.

Dane podane przez użytkowników strony internetowej lub w postaci wiadomości e-mail nie są obowiązkowe. Czasami jednak podanie danych jest konieczne, abyśmy byli w stanie odpowiedzieć na zapytanie. We wszystkich innych przypadkach dane są podawane na zasadzie dobrowolności. Niepodanie przez użytkownika informacji, które oznaczono jako obowiązkowe do wypełnienia uniemożliwia firmie Experian udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Nasza firma lub firmy zewnętrzne zbierają również informacje o osobach i ich urządzeniach, które są używane do wejścia na naszą stronę. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu technologii typu ciasteczka. Patrz również nasza Polityka użycia ciasteczek.

 Dane KONTAKTOWE

Przy zapytaniu o usługi Experian na stronie internetowej pojawi się pytanie o dane kontaktowe. Dane kontaktowe zawierają niektóre lub wszystkie wymienione poniżej informacje: imię i nazwisko, nazwa firmy, firmowy nr telefonu, nr komórkowy, firmowy adres e-mail oraz prywatny adres e-mail.

Informacje te pozostaną w naszej bazie wyłącznie przez czas konieczny do wykonania zamówionej usługi lub dostarczenia wybranego produktu. Podane informacje kontaktowe przechowujemy przez okres 15 miesięcy od ostatniej odnotowanej aktywności danej osoby.

PREFERENCJE MARKETINGOWE

Pozyskujemy również informacje o preferencjach marketingowych. W ten sposób uzyskujemy informację, czy życzą Państwo sobie kontaktu z naszej strony, a jeśli tak, to w jaki sposób. W przypadku osób niezainteresowanych otrzymywaniem informacji marketingowych, zachowamy informacje o tych preferencjach, aby w przyszłości nie przesyłać tego typu informacji.

UWAGA: zachowujemy również informacje o preferencjach dotyczących obszaru biznesowego oraz wybranej formy i częstotliwości kontaktu. Ma to na celu dobranie odpowiedniego sposobu i treści przesyłanych komunikatów. Informacje te wymagają wyraźnej zgody.

DANE URZĄDZENIA

Pozyskujemy również niektóre dane w sposób automatyczny podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dotyczy to (choć nie tylko) niektórych lub wszystkich informacji zawartych poniżej: Sposób łączenia się z Internetem (łącznie z adresem IP ), sposób łączenia z naszą stroną, rozdzielczość ekranu, dane wyszukiwania przechowywane na urządzeniu (np. w postaci ciasteczek – patrz także Polityka użycia ciasteczek), informacje o używanym oprogramowaniu, jak wyszukiwarka internetowa oraz dane lokalizacji (miasto, region adresu IP w momencie pozyskania dostępu do naszych usług).

Inne

Pozyskujemy również dodatkowe informacje podczas rejestracji uczestnictwa na wydarzeniach organizowanych przez Experian. Są to między innymi wymogi dietetyczne, ograniczenia ruchowe, wymagania dotyczące zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach dane do osoby w razie nagłych wypadków. Pozyskujemy minimum informacji koniecznych do organizacji wydarzenia i zaspokojenia potrzeb uczestników.

Tego typu informacje mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym zatrudnionym przy organizacji wydarzenia, np. hotelom, gdzie uczestnicy będą zakwaterowani. W takich wypadkach zostają podjęte odpowiednie działania, łącznie z zawarciem odpowiednich umów, aby podmioty trzecie traktowały przekazane dane osobowe w sposób poufny i bezpieczny. Dane osobowe będą zachowane tylko przez okres konieczny do przeprowadzenia wydarzenia.

Dane zbiorcze

Pozyskujemy, wykorzystujemy i przekazujemy w różnym celu również dane zbiorcze, jak informacje statystyczne lub demograficzne. Dane zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych, jednak nie są za takie uznawane prawnie, gdyż nie wskazują bezpośrednio ani pośrednio na tożsamość podmiotu danych. Na przykład, możemy wyciągnąć Dane użytkowania, aby obliczyć odsetek użytkowników korzystających z konkretnej funkcji strony internetowej. Jednak, jeśli istnieje możliwość powiązania lub połączenia danych zbiorczych z danymi osobowymi w taki sposób, aby w sposób pośredni lub bezpośredni poznać dane osoby, traktowane są one jako dane osobowe i będą wykorzystane zgodnie z niniejszym dokumentem.

Dane pozyskane w zakładce Rekrutacja oraz kariera:

W zakładce tej następuje przekierowanie do innych podmiotów grupy Experian. Firma Experian (w tym podmiot Experian EMEA) nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje przetwarzania danych tego typu. Nie mamy kontroli nad stronami tych podmiotów grupy Experian i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Po przejściu na inne strony, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną na nich informacją o prywatności.

Jest wiele sposobów korzystania z pozyskanych danych osobowych, aby nasze usługi były maksymalnie skuteczne.

Aby umożliwić dostęp do naszej strony internetowej, skorzystanie z dostępnych funkcji lub wysłać zapytanie dotyczące naszych usług. Informacje zostaną przesłane do odpowiedniego zespołu sprzedaży, który odpowiada za usługę, która Państwa interesuje. Przedstawiciel zespołu skontaktuje się z Państwem.

Aby wspierać klienta i poprawiać obsługę.

Wykorzystamy te informacje, aby świadczyć jeszcze lepszą obsługę klienta (np. odpowiadając na zadane nam pytania lub przypominając dane do logowania)

W celach raportowych i analitycznych

Wykorzystamy informacje, aby tworzyć raporty i analizy (np. ilu naszych klientów mieszka na północy, a ilu na południu kraju), aby mieć możliwość poprawy jakości naszych produktów i usług oraz świadczyć odpowiednie wsparcie naszym klientom.

W celach marketingowych i badania rynku

Po otrzymaniu od Państwa zgody wykorzystamy przekazane nam za pomocą strony internetowej dane w celach marketingowych oraz badania rynku, jeśli uznamy, że któryś z naszych produktów, usług lub ofert wzbudzi Państwa zainteresowanie. Zostaną one Państwu przekazane za pomocą e-maila, SMS-a , w czasie rozmowy telefonicznej lub wysłane pocztą. Po zakończeniu Państwa umowy z Experian, skontaktujemy się w sprawie przedłużenia tej samej umowy lub w celu przedstawienia nowej oferty. Wszelka wysłana do Państwa korespondencja będzie zawierać opcję rezygnacji z kontaktu z naszej strony.

Firma Experian czasami zaprasza niektórych klientów do uczestnictwa w badaniu rynku. Opinie osób, które przyjęły takie zaproszenie zostaną wykorzystane do poprawy naszych produktów oraz usług. Zaproszenie daje możliwość odrzucenia uczestnictwa w przyszłych ankietach.

W celu aktualizacji rejestrów oraz w celach administracyjnych

Informacje zostaną wykorzystane do utrzymania pełnych i aktualnych rejestrów danych dotyczących metod ich wykorzystania i innych działań operacyjnych. Stąd informacje otrzymane od Państwa zostaną użyte do prowadzenia rejestrów, aktualizacji i ogólnych celów administracyjnych.

Aby planować i przeprowadzać wydarzenia organizowane przez Experian

Otrzymane dane osobowe będą wykorzystane do organizacji przeprowadzanych przez nas wydarzeń, aby wszystko przebiegało bezproblemowo i aby uczestnicy wydarzenia odnieśli jak najlepsze wrażenie

W celach rozpatrywania skarg i sporów

Mimo naszych starań, aby klienci byli zadowoleni z naszych usług i nie mieli konieczności składania zażaleń, jeśli zdarzy się taki przypadek, wykorzystamy informacje, które posiadamy o danym kliencie, aby rozpatrzyć skargę i przyjrzeć się sprawie dokładniej.

W celu dostosowania się do przepisów prawa

Jak każda inna firma, jesteśmy zobowiązani do wypełnienia wielu przepisów oraz wymogów prawnych. W niektórych przypadkach, wykorzystamy dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia nam wypełnienia litery prawa.

Obiecujemy, że w przypadku wykorzystania Państwa danych osobowych w celach innych niż opisano w Polityce prywatności, poinformujemy o dokładnym celu ich użycia zanim tego dokonamy.

Zgoda

Kiedy zbieramy informacje dodatkowe, np. w formie ciasteczek, za pomocą których zbieramy informację o urządzeniu używanym w celu otwarcia naszej strony. Zdarza się, że podmioty zewnętrzne zbierają informację za nas. Przed otwarciem naszej strony pojawi się pytanie o zgodę na to. Jeśli odpowiedź będzie odmowna lub zgoda zostanie wycofana później, może to wpływać na możliwość skorzystania z oferowanych usług. Na podstawie udzielonej nam zgody możemy również wykorzystać dane osobowe do kontaktu w celach marketingowych.

Prawnie uzasadniony interes

W Polsce dane osobowe można wykorzystać w sytuacji, kiedy korzyści z tego płynące nie ograniczają interesu, praw podstawowych ani wolności podmiotu danych. Prawna nazwa tego warunku przetworzenia danych brzmi „Prawnie uzasadniony interes”.

Wypełnianie wymogów prawnych i nadzorczych oraz wspieranie zgodności z nimi.

Jesteśmy zobowiązani do wypełniania wymogów prawnych i nadzorczych.

Umożliwienie klientom korzystania z naszej strony internetowej, jej funkcji oraz w wysyłanie odpowiedzi na zapytania klientów odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Te dane osobowe są przechowywane, aby odpowiedzieć na prośbę o kontakt, zapytanie lub prośbę o wyjaśnienie lub o uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Experian.

W celu wsparcia klientów oraz poprawy obsługi klienta polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, co pozawala nam utrzymać wysoką jakość obsługi klienta.

W celach raportowych i analitycznych polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Ułatwia nam to wprowadzanie poprawek do naszych produktów i usług oraz świadczenie odpowiedniego poziomu wsparcia dla klientów.

W celu prowadzenia korespondencji marketingowej, polegamy na podstawie prawnej zgody wyrażonej w momencie skontaktowania się z nami. Jeśli relacja biznesowa z danym klientem została nawiązana wcześniej, mamy możliwość kontaktowania się, polegając na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, klikając http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences

W celu prowadzenia badań rynkowych, polegamy na podstawie prawnej zgody wyrażonej w momencie skontaktowania się z nami. Każda prośba przesłania opinii daje możliwość odrzucenia uczestnictwa w przyszłych ankietach.

W celu aktualizacji rejestrów oraz w celach administracyjnych, polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jak każda inna firma, wykorzystujemy informacje do utrzymania pełnych i aktualnych rejestrów danych dotyczących metod ich wykorzystania i innych działań operacyjnych. W związku z tym, informacje otrzymane od Państwa zostaną użyte do prowadzenia rejestrów, aktualizacji i ogólnych celów administracyjnych.

W celu organizacji i przeprowadzenie wydarzeń firmy Experian, polegamy na podstawie prawnej zgody wyrażonej w momencie skontaktowania się z nami. Naszym zadaniem jest zapewnienie niezakłóconego przebiegu wydarzenia oraz najlepszych wrażeń jego uczestnikom.

W celach rozpatrywania skarg i sporów, polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Mimo naszych starań, aby klienci byli zadowoleni z naszych usług i nie mieli konieczności składania zażaleń, jeśli zdarzy się taki przypadek, wykorzystamy informacje, które posiadamy o danym kliencie, aby rozpatrzyć skargę i przyjrzeć się sprawie dokładniej.

W przypadkach, kiedy prawo wymaga przetworzenia danych osobowych, na podstawie tychże przepisów jesteśmy do tego upoważnieni, aby zachować zgodność z przepisami. ,

Dane osobowe przekazujemy wyłącznie osobom, które muszą je przetworzyć w celu dostarczenia przez Experian produktów oraz usług zamówionych przez danego klienta. Dostęp do nich mają również firmy należące do grupy Experian, które zajmują się częściowo usługami przez nas świadczonymi; dostawcy, którzy świadczą nam usługi wymagające dostępu do danych osobowych klientów; dealerzy, dystrybutorzy oraz agencje w zakresie koniecznym do świadczenia naszych usług.

 1. Firmy należące do grupy - Jako członek grupy Experian mamy przywilej korzystania z rozbudowanej infrastruktury IT oraz wiedzy dostępnej w ramach całego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że posiadane przez nas dane osobowe są dostępne dla wszystkich firm należących do grupy w ramach wsparcia oraz w celach administracyjnych.
 2. Dostawcy - Współpracujemy z wieloma usługodawcami, którzy wspierają naszą działalność. Firmy te mogą mieć dostęp do naszych systemów w celu wykonywania usług w naszym i/lub Państwa imieniu.
 3. Organy publiczne, nadzorcze i ochrony porządku publicznego - Policja i inne organy ochrony porządku publicznego oraz organy publiczne, jak ośrodki władzy centralnej i samorządowej mają prawo wglądu do danych osobowych. Może to mieć miejsce w różnym celu, jak prewencja lub wykrycie przestępstw, zatrzymanie lub ściganie przestępców, oszacowanie oraz pobieranie podatków, dochodzenie w sprawie skarg lub analiza poziomu rozwoju konkretnego sektora przemysłu.

Experian mieści się w Polsce, a dane ze strony internetowej przechowywane są na serwerach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Działamy również w innych miejscach, wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim, dlatego dane osobowe mogą być przekazywane do tych lokalizacji oraz z nich pochodzić. Nie należy się jednak obawiać, gdyż wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy z tych lokalizacji lub które do nich wysyłamy są zabezpieczone zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych, a w przypadku Stanów Zjednoczonych transfer danych ma miejsce na zasadach przepisu Privacy Shield Scheme.

W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego rygorystycznie przestrzega się przepisów ochrony danych, jednak istnieją regiony na świecie, gdzie przepisy mogą być bardziej liberalne, przez co jakość ochrony prawnej danych nie jest ta sama.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych osobowych klientów, podczas ich przesyłania za granicę przestrzegamy rygorystycznych środków ochrony. Na przykład:

 1. Wysyłanie danych do krajów, które zostały wskazane przez Komisję Europejską jako posiadające wysoki poziom prawnego zabezpieczenia danych osobowych, jak Szwajcaria, Kanada czy Wyspa Man.
 2. Zawarcie umowy zatwierdzonej przez Komisję Europejską, zgodnie z którą odbiorca danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony
 3. Wysłanie danych osobowych do organizacji członkowskiej zatwierdzonej przez Komisję Europejską jako posiadająca wysoki poziom prawnego zabezpieczenia danych osobowych. Przykładem takiej organizacji jest Privacy Shield Scheme, która działa w USA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środków zabezpieczenia danych osobowych za granicą, prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: dpo.cee@experian.com

Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, istnieje możliwość wycofania tej zgody w każdej chwili. W tym celu należy skontaktować się pod adresem e-mail: dpo.cee@experian.com lub wysłać list pod adres siedziby firmy.

Mają Państwo również prawo domagania się dostępu do własnych danych osobowych, które przechowujemy, oraz poprawy ewentualnych błędów, ograniczenia lub zatrzymania przetwarzania, a nawet usunięcia własnych danych. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach nie mamy obowiązku przychylić się do prośby o poprawę, usunięcie lub wstrzymanie przetwarzania danych. W takich sytuacjach wyjaśnimy powód. Aby otrzymać kopię swoich danych osobowych, należy kliknąć łącze: dpo.cee@experian.com

W niektórych przypadkach (np. jeśli razem z danymi osobowymi otrzymaliśmy zgodę na ich przetwarzanie) podmiot danych może wymagać, abyśmy przekazali informacje o posiadanych danych osobowych w standardowym formacie bezpośrednio jemu lub podmiotowi trzeciemu. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt na adres

Może zaistnieć potrzeba otrzymania konkretnych danych od klientów w celu potwierdzenia tożsamości oraz sprawdzenia prawa dostępu do danych osobowych (lub do korzystania z pozostałych praw). Ten środek ostrożności daje nam pewność, że dane osobowe nie będą przekazane osobom niepożądanym. Może również zdarzyć się, że poprosimy o dodatkowe informacje związane z zapytaniem klienta, aby przyspieszyć proces odpowiedzi.

Staramy się zapewnić wysoki poziom obsługi klienta, jeśli jednak pojawią się ku temu wątpliwości, prosimy o kontakt na adres dpo.cee@experian.com

Vanya Zlatkova – Data protection officer.

Użytkownik ma również prawo kontaktu z Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych - GIODO, czyli organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w Polsce. Dane kontaktowe inspektoratu:

 •  ul. Stawki 2
 •  00-193 Warszawy
 •  Tel. +48 22 531 03 00
 •  Fax +48 22 531 03 01
 •  email: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
 •  https://uodo.gov.pl/

Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie jest najważniejszym aspektem obsługi klienta. Nasza firma traktuje to zadanie bardzo poważnie. Korzystamy z różnorodnych nowoczesnych technologii i procedur w celu zabezpieczenia danych osobowych klientów przed nieupoważnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem czy ujawnieniem.

Więcej informacji n temat zabezpieczeń i środków ostrożności związanych z danymi osobowymi znajduje się w łączu poniżej.

Wdrożyliśmy różne środki zapobiegawcze, aby dane osobowe naszych klientów nie zostały nadmiernie przez nas wykorzystane podczas wykonywania działań, do których są przeznaczone. Mamy tu na myśli między innymi: udostępnienie informacji podmiotom danych, aby sposób wykorzystywania ich danych przez Experian był zrozumiały; objaśnianie klientom prawa dostępu do informacji, które posiadamy, oraz do poprawy lub ograniczenia wykorzystywania danych; przekazywanie informacji dotyczących sposobu składania skargi przez klientów w przypadku ich niezadowolenia.

Umożliwiamy dostęp do danych osobowych klienta tylko pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym, których praca polega na dostarczaniu na podstawie posiadanych danych odpowiednich produktów i usług. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia danych osobowych. Wszyscy pracownicy naszej firmy podlegają pod zapisy dotyczące zaufania poufności. Otrzymują systematyczne, obowiązkowe szkolenia prowadzone przez inspektorów ochrony danych.

Czas przechowywania przez nas danych osobowych został określony w rozdziale „Jakiego typu informacje pozyskujemy” powyżej. W sytuacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie określić dokładnego czasu, nie zatrzymamy ich dłużej niż to konieczne. Istnieje możliwość, że zachowamy je, aby wypełnić zobowiązania prawne, rozwiązać konflikty oraz domagać się własnych praw. Przyczyny zachowania danych różnią się w zależności od rodzaju informacji oraz produktów i usług świadczonych dla klienta. Dlatego okres przechowywania danych może być różny dla każdego klienta.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe, jak nazwiska i adresy są przechowywane tylko przez okres rzeczywistej potrzeby. Dane te przechowujemy przez 15 miesięcy od ostatniej aktywności przez nas odnotowanej. W przypadku osób niezainteresowanych otrzymywaniem informacji marketingowych, zachowamy informacje o tych preferencjach, aby w przyszłości nie przesyłać tego typu informacji.

Dane urządzenia

Informacje o urządzeniu, jak sposób łączenia się z Internetem lub rozdzielczość ekranu są przechowywane tylko przez okres rzeczywistej potrzeby.

Inne

Pozyskujemy również dodatkowe informacje podczas rejestracji uczestnictwa na wydarzeniach organizowanych przez Experian. Dane te będą zachowane tylko przez okres konieczny do przeprowadzenia wydarzenia.

We wszystkich wymienionych przypadkach nasza potrzeba zachowania danych osobowych będzie regularnie analizowana. Informacje, które nie są już potrzebne zostaną w sposób bezpieczny usunięte.

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w każdej chwili, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie jej treści. Nie każda drobna zmiana będzie komunikowana klientom, jednak wszystkie naprawdę ważne modyfikacje Polityki lub sposobu wykorzystania podanych informacji będą komunikowane. W niektórych przypadkach będzie wymagana zgoda klienta.

Ostatnia aktualizacja niniejszej wersji: styczeń 2019 r.