Niniejsza Polityka

Poważnie traktujemy Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia jakie informacje osobiste zbieramy od Ciebie gdy przeglądasz naszą stronę internetową oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z niniejszyą polityką. Aby ułatwić Ci zapoznanie się z treścią, dokument został podzielony na krótsze partie oraz kilka dłuższych części. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych części, kliknij łącze „DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ” na końcu każdego podsumowania.

W polityce prywatności opisano sposób wykorzystywania Twoich danych osobowych za pomocą tej strony internetowej. Ponadto, Twoje dane osobowe są również przetwarzane podczas korzystania z naszego narzędzia Decision Analytics Business Line (Biznesowa linia do analizy decyzyjnej).

Ważne jest niniejsza abyś zapoznał się z niniejszą polityką prywatności wraz z innymi  politykami bądź informacjami dotyczącymi prywatności, które możemy przekazywać przy określonych okazjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie abyś był w pełni świadomy w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia inne polityki prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia.

POWIĄZANIA Z PODMIOTAMI TRZECIMI
 
Ta Strona internetowa zawiera łącza do stron, wtyczek oraz aplikacji zewnętrznych. Kliknięcie w te łącza lub włączenie tych połączeń może pozwolić podmiotom trzecim zbieranie lub udostępnianie Twoich danych osobowych. Nie mamy kontroli nad Stronami internetowymi podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej Strony internetowej, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej.

Kim jest Experian i jak możesz się z nami skontaktować?

Kiedy mówimy o „Experian” w niniejszej Polityce Prywatności mamy na myśli Experian Polska sp. z o.o.

Experian należy do grupy spółek, których spółka dominująca jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange EXPN) jako Experian plc. Główna siedziba grupy spółek Experian mieści się w Dublinie, w Irlandii, natomiast siedziby operacyjne zlokalizowane są w Costa Mesa, w Kalifornii oraz w Nottingham, w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat grupy Experian można znaleźć na naszej stronie internetowej www.experianplc.com.

Experian odpowiada za przetwarzanie informacji osobistych, które przekazujesz nam na stronie internetowej http://www.experian.com.pl.

Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres dpo.cee@experian.com.

Jakiego rodzaju informacje pozyskujemy

Będziemy musieli poprosić Cię o podanie pewnych informacji osobistych, aby zaoferować Ci możliwie najlepsze doświadczenie współpracy z nami (za pośrednictwem naszych stron internetowych lub kanałów inny sposób) oraz podczas korzystania z naszych produktów i usług.

My lub nasze podmioty trzecie będziemy zbierać również inne informacje o Tobie i ich urządzeniach, których używasz aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej. Robimy to za pomocą technologii typu ciasteczka. Zobacz również naszą Politykę użycia ciasteczek.

Kliknij poniżej, aby sprawdzić, o jakie kategorie osobistych informacji będziemy prosić lub zbierać.

DANE KONTAKTOWE
Kiedy pytasz o jakiekolwiek usługi Experian z tej strony internetowej poprosimy Cię o podanie danych kontaktowych. Dane kontaktowe moją obejmować niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej informacji: imię i nazwisko, nazwa firmy, służbowy numer telefonu, numer telefonu komórkowego, służbowy adres e-mail.

Zachowamy te informacje wyłącznie przez czas konieczny do wykonania zamówionej usługi lub dostarczenia wybranego produktu. Podane przez Ciebie informacje kontaktowe będziemy przechowywać przez okres 15 miesięcy od Twojej ostatniej odnotowanej aktywności.

Będziemy zbierać również informacje o Twoich preferencjach marketingowych w celu poznaniaczy życzysz sobie kontaktu z naszej strony w celach marketingowych, a jeśli tak, to przy użyciu jakich kanałów komunikacji. Jeśli zrezygnujesz z naszej komunikacji marketingowej B2B, zachowamy informacje o Twoich preferencjach, aby zapewnić, że nie otrzymasz żadnej komunikacji marketingowej w przyszłości.

DANE URZĄDZENIA
Gromadzimy również pewne dane w sposób automatyczny podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Może to obejmować (ale nie jest ograniczone) niektóre lub wszystkie z poniższych informacje: Sposób łączenia się z Internetem (łącznie z adresem IP), sposób łączenia z naszą stroną internetową, rozdzielczość ekranu, dane przeglądarki przechowywane na Twoim urządzeniu (tj. ciasteczka – patrz także Polityka użycia ciasteczek), informacje o używanym przez Ciebie oprogramowaniu urządzenia tj. przeglądarka internetowa oraz dane dotyczące lokalizacji (miasto, region adresu IP w momencie pozyskania dostępu do naszych usług).

INNE
Zbieramy również dodatkowe informacje podczas Twojej rejestracji na wydarzenia organizowanych przez Experian. Obejmuje to między innymi wymogi dietetyczne, ograniczenia ruchowe, wymagania dotyczące zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach dane kontaktowe nagłych wypadkach. Zbieramy tylko minimalne informacje konieczne do organizacji wydarzenia i uwzględnienia Twoich potrzeb .

Tego typu informacje będą udostępniane przez Experian podmiotom trzecim, które angażujemy aby pomóc nam przy organizacji i prowadzeniu wydarzenia, takich jak hotele w celu rezerwacjizakwaterowania. W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie działania, łącznie z zawarciem odpowiednich umów, aby zapewnić, że wszystkie takie podmioty trzecie zachowają poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres konieczny do przeprowadzenia wydarzenia.

Dane Zbiorcze
Gromadzimy także, wykorzystujemy i udostępniamy w różnych celach również Dane Zbiorcze, takie jak informacje statystyczne lub demograficzne. Dane Zbiorcze mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, jednak nie są traktowane jako dane osobowe z prawnego punktu widzenia, gdyż nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy zagregować Twoje Dane o Użytkowaniu, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji Strony internetowej. jeśli jednak powiążemy lub połączymy dane zbiorcze z Twoimi danymi osobowymi w taki sposób, aby umozliwić pośrednią lub bezpośrednią identyfikację Ciebie , dane te będą traktowane są one jako dane osobowe i będą wykorzystane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 

Jak wykorzystujemy informacje na Twój temat

Używamy Twoich danych osobowych na wiele sposobów, aby nasze usługi i produkty były jak najbardziej efektywne.

Aby sprawdzić jak wykorzystamy Twoje informacje osobiste, należy kliknąć poniżej:


Aby umożliwić Ci dostęp do naszej strony internetowej, skorzystaj z dostępnych na niej funkcji w celu wysłania zapytania dotyczącego naszych usług. Przekażemy je do działu sprzedaży, odpowiedzialnego za usługę, która Cię interesuje i który skontaktuje się z Tobą.

Aby zapewnić klienta i poprawiać obsługę klienta
Będziemy wykorzystywać  informacje o Tobie, aby zapewnić i udoskonalić obsługę klienta (np. Gdy masz pytania lub gdy zapomnisz swoich danych do logowania)

Do wewnętrznych celów szkoleniowych
Będziemy wykorzystywać informacje o Tobie aby zapewnić naszemu zespołowi wiedzę i doświadczenie w celu zagwarantowania możliwie najlepszego wrażenia w kontaktach z nami.

W celach raportowych i analitycznych
Będziemy wykorzystywać informacje o Tobie, aby tworzyć raporty i analizy (np. ilu naszych klientów mieszka na północy, a ilu na południu kraju), aby mieć możliwość poprawy jakości naszych produktów i usług oraz zapewnić odpowiedni poziom wsparcia dla naszych klientów.

W celach marketingowych i badania rynku
Jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt z Tobą wykorzystamy informacje przesłane nam za pomocą naszej strony internetowej w celach marketingowych oraz badania rynku, jeśli uznamy, że któryś z naszych produktów, usług lub ofert  może być dla Ciebie odpowiedni. Możemy kontaktować się z Tobą w tej kwestii za pomocą e-maila, SMS-a , w czasie rozmowy telefonicznej lub wysłane pocztą. Jeśli Twoja umowa z Experian zakończy się, możemy skontaktować się z Tobą aby zaproponować tę samą lub inną usługę lub produkt. Wszelka korespondencja, jaką do Ciebie wyślemy będzie zawierać opcję rezygnacji z kontaktu z naszej strony.
W rzeczywistości cała nasza komunikacja marektingowa będzie zawierać opcję rezygnacji z kontaktu z naszej strony  w przyszlości.

Experian może wybrać konkretnych klientów i zaprosić ich klientów do uczestnictwa w badaniu rynku. Jeśli przyjmiesz takie zaproszenie, wykorzystamy , które nam przekażesz do poprawy naszych produktów oraz usług. Zaproszenie będzie zawierało opcję rezygnacji z uczestnictwa w przyszłych ankietach.

W celu zachowania naszych rejestrów oraz w innych celach administracyjnych
Wykorzystamy informacje o Tobie aby zapewnić, że przechowujemy pełne i aktualne rejestry danych na temat metod przetwarzania danych osobowych i innych działań operacyjnych. Stąd informacje otrzymane od Ciebie zostaną użyte do prowadzenia rejestrów, aktualizacji i ogólnych celów administracyjnych.

Aby planować i przeprowadzać wydarzenia organizowane przez Experian
Będziemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe do organizacji przeprowadzanych przez nas wydarzeń, aby upewnić się, że wydarzenie przebiega bezproblemowo i zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia związane z udziałem w wydarzeniu


W celach rozpatrywania skarg i sporów
Mimo naszych starań, abyś był/a zadowolony/a z naszych usług i nie czuła/a konieczności składania reklamacji, jeśli ja wniesiesz, wykorzystamy informacji na Twój temat, które posiadamy w celu rozpatrzenia reklamacji  i zakończenia sprawy.

W celu zachowania zgodności z przepisami prawa
Jak każda inna firma, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wielu przepisów oraz wymogów prawnych. W razie potrzeby wykorzystamy informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do u spełnienia tych wymagań.


Inne sposoby wykorzystania danych osobowych, które nie zostały ujęte w Polityce Prywatności

Jeśli wykorzystujemy Twoje informacje osobiste w celach innych niż opisano w Polityce Prywatności, obiecujemy poinformować Cię dokładnie o celu ich użycia zanim tego dokonamy.


Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych za pośrednictwem tej strony internetowej?

Zgoda
Kiedy zbieramy od Ciebie dodatkowe informacje, np.  kiedy używamy plików w formie ciasteczek, za pomocą których zbieramy informację o używanym przez Ciebie urządzeniu w celu uzyskania dostępu do naszej strony, lub gdy czasami tego typu informacje zbierane są przez podmioty trzecie w naszym imieniu. Przed otwarciem naszej strony zostaniesz poproszony o wyrażenie na to zgody. Jeśli zdecydujesz się nie udzielać zgody odwołasz ją w późniejszym czasie, może to wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia na Twoją rzecz, którymi jesteś zainteresowany. Na podstawie udzielonej nam zgody możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe do kontaktu z Tobą w celach marketingowych.

Prawnie uzasadniony interes
W Polsce możemy również wykorzystywać informacje osobiste kiedy korzyści z tego płynące nie ograniczają interesu, praw podstawowych ani wolności podmiotu danych. Prawna nazwa tego warunku przetworzenia danych to „Prawnie uzasadniony interes”. Np.

• Pomoc w zapobiegnięciu lub wykryciu przestępstwa, takich jak oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Proceder oszustw oraz prania brudnych pieniędzy kosztuje gospodarkę polską wiele miliardów złotych rocznie. Koszt ten ostatecznie jest ponoszony przez społeczeństwo, co przekłada się na wyższe ceny. Pomagając w zapobieganiu oszustwom takim jak np. kradzież tożsamości.

Przestrzeganie/wspieranie zgodności z wymogami prawnymi regulacyjnymi
Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania różnych wymogów prawnych i regulacyjnych. Poza tym usługi, które świadczymy wspierają inne organizacje w wypełnianiu ich zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Na przykład, Experian podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego [ang. the Financial Conduct Authority].

Aby dowiedzieć się więcej na temat podstaw prawnych, na których opieramy się podczas przetwarzania Twoich danych, kliknij poniżej:
Aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej, jej funkcjonalności oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Te dane osobowe są przechowywane, aby odpowiedzieć na  Twoją prośbę o kontakt, zapytanie lub prośbę o dodatkowe informacje lub prośbę o uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Experian.

W celu zapewnienia i udoskonalenia obsługi klienta działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić wysoki poziom obsługi klienta.

W celu organizacji szkoleń wewnętrznych działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić wysoki poziom obsługi klienta.

W celach sprawozdawczych i analitycznych działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Umożliwia nam to ulepszenie naszych produktów i usług oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia dla naszych klientów.

W celu prowadzenia korespondencji marketingowej B2B polegamy na podstawie prawnej w postaci zgody wyrażonej przez Ciebie w momencie kontaktowania się z nami. Jeśli relacja biznesowa z Tobą została nawiązana wcześniej, możemy kontaktować kontaktowania się z Tobą, polegając na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej B2B na stronie http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences

W celu prowadzenia badań rynkowych polegamy na podstawie prawnej w postaci zgody wyrażonej przez Ciebie w momencie kontaktowania się z nami.
Każda prośba dotycząca udzielenia przez Ciebie opinii będzie umożliwiała także możliwość odrzucenia uczestnictwa w przyszłych ankietach.

W celu aktualizacji rejestrów oraz w celach administracyjnych polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jak każda inna firma, wykorzystujemy informacje do utrzymania pełnych i aktualnych rejestrów danych dotyczących metod wykorzystania informacji o Tobie i innych działań operacyjnych. W związku z tym, informacje otrzymane od Ciebie zostaną użyte do prowadzenia rejestrów, aktualizacji i ogólnych celów administracyjnych.

Aby planować i przeprowadzać wydarzenia organizowane przez Experian polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby zapewnić niezakłócony przebieg wydarzenia oraz najlepsze wrażenia jego uczestnikom.

W celach rozpatrywania skarg i sporów polegamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Mimo naszych starań, aby klienci byli zadowoleni z naszych usług i nie mieli konieczności składania zażaleń, jeśli zdarzy się taki przypadek, wykorzystamy informacje, które posiadamy o danym kliencie, aby rozpatrzyć skargę i przyjrzeć się sprawie dokładniej.

W celu dostosowania się do przepisów prawa polegamy na podstawie prawnej „Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”.


Komu przekazujemy informacje o Tobie

Przekazujemy Twoje informacje osobiste wyłącznie osobom, które muszą je przetworzyć, tak abyśmy mogli dostarczyć Ci zamówione przez Ciebie produkty oraz usługi Experian. Przekazujemy je również do firm należących do grupy Experian, które zajmują się częściowo usługami przez nas świadczonymi; dostawców, którzy świadczą nam usługi wymagające dostępu do Twoich informacji osobistych; a także do dealerów, dystrybutorów oraz agencji w zakresie koniecznym do świadczenia naszych usług.

Aby dowiedzieć się na temat podmiotów mających dostęp do informacji o Tobie oraz powodów do przekazywania danych, kliknij poniżej.

 

 1. Firmy należące do grupy
  Jako członek grupy Experian możemy korzystać z rozbudowanej infrastruktury IT oraz wiedzy dostępnej w ramach naszej firmy.
  Oznacza to, że posiadane przez nas dane osobowe są dostępne dla firm należących do grupy w celu wsparcia oraz w celach administracyjnych.
 2. Dostawcy
  Współpracujemy z wieloma usługodawcami, którzy wspierają naszą działalność, którzy mogą mieć dostęp do naszych systemów w celu wykonywania usług dla nas lub dla Ciebie w naszym imieniu.
 3. Organy publiczne, nadzorcze i regulatorzy
  Policja i inne organy nadzorcze, a także organy publiczne, jak organy władzy samorządowej i centralnej mogą czasami żądać informacji o Tobie. Może to mieć miejsce w celu prewencji lub wykrycia przestępstw, zatrzymania lub ścigania przestępców, oszacowania lub pobierania podatków, dochodzenia w sprawie skarg lub analizy poziomu rozwoju konkretnego sektora przemysłowego.
 4. Osoby fizyczne
  Masz prawo domagać się kopii informacji o Tobie, które są w naszym posiadaniu. Więcej informacji, jak to zrobić znajduje się w rozdziale Twoje Prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich informacji osobistych.

Dokąd na świecie przekazujemy informacje?

Działamy również w innych miejscach, wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim, dlatego Twoje informacje osobiste mogą być przekazywane do tych lokalizacji oraz z nich pochodzić. Nie musisz się jednak obawiać, gdyż wszystkie informacje osobiste, które otrzymujemy z tych lokalizacji lub które do nich wysyłamy są zabezpieczone zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przesyłania i ochrony danych osobowych, kliknij poniżej.

W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego rygorystycznie przestrzega się przepisów ochrony danych, jednak istnieją regiony na świecie, gdzie przepisy mogą nie być aż tak rygorystyczne i nie zapewniać takiej samej jakości ochrony prawnej informacji o Tobie.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich informacji osobistych, podczas ich przesyłania za granicę przestrzegamy rygorystycznych środków ochrony. Na przykład:

 1. Wysyłanie Twoich informacji osobistych do krajów, które zostały wskazane przez Komisję Europejską jako zapewniające wysoki poziom prawnego zabezpieczenia danych osobowych, jak Szwajcaria, Kanada czy Wyspa Man.
 2. Zawarcie umowy zatwierdzonej przez Komisję Europejską, zgodnie z którą odbiorca Twoich informacji osobistych zapewnia odpowiedni poziom ochrony, lub
 3. Wysłanie Twoich informacji osobistych do organizacji członkowskiej zatwierdzonej przez Komisję Europejską jako posiadająca wysoki poziom prawnego zabezpieczenia danych osobowych. Przykładem takiej organizacji jest Tarcza Prywatności, która działa w USA.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat środków zabezpieczenia Twoich informacji osobistych za granicą? Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: dpo.cee@experian.com

Twoje Prawa w związku z przetwarzaniem przez nas informacji o Tobie

Jeśli przetwarzanie Twoich informacji osobistych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, istnieje możliwość wycofania tej zgody w każdej chwili.

Możesz również żądać dostępu do informacji osobistych, które o Tobie przechowujemy, oraz poprawy ewentualnych błędów, ograniczenia lub zatrzymania przetwarzania, a nawet ich usunięcia. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach nie mamy obowiązku przychylić się do Twojej prośby o poprawę, usunięcie lub wstrzymanie przetwarzania danych. W takich sytuacjach wskażemy Ci dlaczego tak jest. Aby otrzymać kopię informacji osobistych, które przechowujemy o Tobie, należy kliknąć link: dpo.cee@experian.com

W niektórych przypadkach (np. gdy przekazujesz nam informacje o sobie wraz ze zgodą na ich przetwarzanie) możesz wymagać, abyśmy przekazali informacje , które o Tobie posiadamy w standardowym formacie bezpośrednio Tobie lub podmiotowi trzeciemu. Dotyczy to wyłącznie przetwarzania danych za pomocą środków zautomatyzowanych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt na adres dpo.cee@experian.com


Może zaistnieć potrzeba otrzymania konkretnych informacji od Ciebie w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz sprawdzenia prawa dostępu do danych osobowych (lub do korzystania z pozostałych praw). Ten środek ostrożności daje nam pewność, że dane osobowe nie będą przekazane osobom , które nie mają prawa ich otrzymać. Może również zdarzyć się, że poprosimy Cię o dodatkowe informacje związane z Twoim zapytaniem, aby przyspieszyć proces naszej odpowiedzi.


Problemy z obsługiwaniem funkcjonowania informacji o Tobie i Twoich praw

Staramy się zapewnić wysoki poziom obsługi klienta, jeśli jednak pojawią się ku temu wątpliwości, prosimy o kontakt na adres dpo.cee@experian.com

Masz również prawo do kontaktu z
Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych - GIODO, czyli organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w Polsce. Dane kontaktowe inspektoratu:

 1. Strona internetowa http://www.giodo.gov.pl/ 
 2. Nr telefonu: 48 22 53 10 440
 3. Adres do korespondencji ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich informacji osobistych

Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie jest najważniejszym aspektem obsługi klienta i traktujemy to zadanie bardzo poważnie. Korzystamy z różnych nowoczesnych technologii i procedur w celu zabezpieczenia Twoich informacji osobistych przed nieupoważnionym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem czy ujawnieniem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń i środków ostrożności związanych z informacjami o Tobie, kliknij poniżej.

Wdrożyliśmy różne środki zapobiegawcze, aby osoby, których informacje osobiste przetwarzamy, nie zostały nadmiernie przez nas wykorzystane podczas wykonywania działań, do których są przeznaczone. Chodzi tu między innymi o udostępnienie informacji podmiotom danych, aby sposób wykorzystywania ich danych osobowych przez Experian był zrozumiały, wyjaśnienie ich praw do dostępu do informacji, które posiadamy, oraz do poprawy lub ograniczenia wykorzystywania danych, a także przekazywanie informacji dotyczących sposobu składania skargi przez podmioty danych w przypadku ich niezadowolenia.

Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do tych pracowników oraz podmiotów zewnętrznych, których praca polega na dostarczaniu na podstawie posiadanych informacji odpowiednich produktów i usług. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. 

Jak długo przechowujemy Twoje informacje osobiste

Czas przechowywania przez nas Twoich informacji osobistych został określony w rozdziale „Jakiego rodzaju informacje pozyskujemy” powyżej. W sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie określić dokładnego czasu, będziemy je przechowywać tylko na tyle długo, na ile ich potrzebujemy. Możemy je również przechowywać, aby wypełnić zobowiązania prawne, rozwiązać spory oraz wykonywać nasze prawa. Powody, dla których przechowywane są dane, różnią się w zależności od rodzaju informacji oraz produktów i usług świadczonych dla Ciebie, dlatego okres przechowywania Twoich informacji osobistych może się różnić.

Aby sprawdzić, jaką logiką kierujemy się podczas ustalania czasu przechowywania danych informacji o Tobie, kliknij poniżej.


Dane kontaktowe
Dane kontaktowe, jak nazwiska i adresy są przechowywane tylko przez okres, w którym istnieje ku temu rzeczywista potrzeba. Przechowujemy dane o Tobie przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności przez nas odnotowanej. Jeśli zgłosisz sprzeciw wobec otrzymywania informacji marketingowych B2B, zachowamy informacje o tych preferencjach, aby w przyszłości nie przesyłać Ci tego informacji marketingowych B2B .

Dane urządzenia
Informacje o urządzeniu, takie jak sposób łączenia się z Internetem lub rozdzielczość ekranu są przechowywane tylko przez okres rzeczywistej potrzeby.

Inne
Pozyskujemy również dodatkowe informacje podczas rejestracji uczestnictwa na wydarzeniach organizowanych przez Experian. Dane te będą zachowane tylko przez okres konieczny do przeprowadzenia wydarzenia.

We wszystkich wymienionych przypadkach nasza potrzeba zachowania Twoich informacji osobistych będzie regularnie analizowana. Informacje, które nie są już potrzebne zostaną w sposób bezpieczny usunięte.

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w dowolnej chwili, i najlepiej byłoby gdybyś regularnie sprawdzał, czy nie ma jej aktualizacji. Nie będziemy komunikować Ci każdej małej zmiany klientom, jednak wszystkie naprawdę ważne modyfikacje Polityki lub sposobu wykorzystania informacji o Tobie będą Ci komunikowane. W stosownych przypadkach będzie prosić Cię o wyrażenie zgody.

Ostatnia aktualizacja niniejszej wersji: maj 2018 r.